Friday, March 23, 2012

Udugelige og senile folk i Statistisk Sentralbyrå?

Vi har nettopp rundet 5 millioner innbyggere i Norge. Nå innrømmer Statistisk Sentralbyrå (SSB) at de har bommet stygt når det gjelder befolkningsveksten i Norge. De har med andre ord regnet feil og ikke evnet å forutsi befolkningsveksten. Men ikke bare det - de prøver å renvaske seg ved å si at heller ingen andre har klart å forutsi den formidalble økningen.

Nå er det da engang slik at dette er SSB sin jobb, så for SSB å peke nese til andre blir litt....hva skal vi si...pinlig?

Ja, det er pinlig. Enda mer pinlig blir det når vi vet at en liten organisasjon som Human Rights Service kunne forutsi befolkningseksplosjonen i 2008. Da skrev SSB et innlegg i Dagsavisen:

HRS har laget en egen prognose for Oslo, og for hele landet til 2100. Disse er basert på svært enkel prosentregning og har flere metodiske svakheter. F.eks. regnes det ikke med at også innvandrere blir eldre og dør og heller ikke at de flytter innenlands. Det bør gode prognoser gjøre.

Dette husker altså ikke SSB, og det er derfor vi i overskriften lurer på om SSB ikke bare er dårlige til å regne, men at de også har blitt en smule senile?

Enda verre: SSB-forsker Helge Brunborg har senere innrømmet overfor Human Rights Servis at han faktisk ikke hadde lest HRS sin rapport. Dog var han skråsikker på at den måtte være feil. Da er det på sin plass å minne om at hovmod står for fall.

Human Rights Service og mange andre har advart mot de alvorlige følgene SSB sine ”regnefeil” får for Norge.

Her et ett eksempel:

Byrådsleder i Oslo, Høyres Stian Berger Røsland, forteller at Oslo må bygge et nytt klasserom hver eneste uke i de neste ti årene for å gjøre plass til de nye elevene. Økningen skyldes naturligvis masseinnvandringen til Norge. Likevel synes Høyres byråd at den store innvandringen er en berikelse. Også ordfører Fabian Stang er glad og lykkelig for masseinnvandringen til landet, har vi kunnet lese i avisene.

Husk dette ved kommende valg, fokens! Og skulle dere glemme det, skal vi forsøke å minne dere på det.

Les hele artikkelen om SSB hos Human Rights Service: SSB innrømmer å ha bommet stygt


Men for all del - her er mer:

SSB tok feil med åtte år

SSBs politiske valg

Dagsrevyen og SSB’s lettvinte gjennomgang av befolkningsveksten

Og når vi likevel er igang - her er en artikkel som bekrefter det vi alle har visst hele tiden, at partiet Venstre er overflødig og egentlig ikke har noe å gjøre på Stortinget. Det samme gjelder naturligvis Kristelig Folkeparti:
Hva med å holde seg til fakta for en gangs skyld?

Leserkommentar:

"....Jeg ville heller spurt hva det kommer av at Trine "Grei" Grande aldri blir konfrontert med fakta av den hurven av journalister som intervjuer henne om asylpolitikken. Man må hele tiden understreke og gjenta det som er et faktum og en fundamental svikt i den journalistiske dekningen av asylsaker i Norge, asyllobbyen får ture fram med sine løgner og uetterretteligheter og blir aldri konfrontert med det. Hvorfor politikerne svikter, skjønner vi vel mye av etter hvert, men det er kanskje ikke like lett å skjønne den grunnleggende journalistiske svikten i slike saker. Hvorfor gjør ikke journalistene jobben sin, hvorfor gir de f... i egne yrkesregler når de skal skrive om asylsaker og u-landshjelp og økonomiske spørsmål. Hvorfor lever vi i et samfunn der elitenes løgner blir godtatt, og ikke bare godtatt, men godtatt som dette samfunnets sannheter?"
-Suprafon

No comments:

Post a Comment