Friday, March 30, 2012

Nazister, venstreorienterte og muslimer er en farlig flokk

"Lærerne skal bli mer bevisst på problemet antisemittisme.

Men hvordan skal lærerne bli bevisst på noe som lærebøker, lærerne selv og politikere og medier sprer?

Dette er det mest ubehagelige faktum ved den krypende antisemittismen. En kjølig holdning til jøder inngår i den offisielle ideologien.

Det finnes ingen grense, intet vern som den brytes mot. Derfor har mer ytterliggående krefter frie hender, og de finner sammen i en underlig allianse av nazister, venstreorienterte og muslimer."

Europas nye jøder er nok engang jødene, skriver Trond Temte Haug i kronikken Mysteriet Breivik og veien videre?


"Men det aller verste av alt vi har måttet høre fra ytterste venstre fløy, med Marte Michelet og klassekampens Bjørgulf Braanen i spissen, er at Europas muslimer nå er blitt vår tids nye jøder. En påstand som historisk og politisk er fullstendig hinsides all fornuft og anstendighet. Sannheten er dessverre at Europas nye jøder nok en gang er jødene. Rapporter viser at det er muslimske ekstremister som i stor grad står bak det økende jødehatet i Europa.

I Frankrike opplever jødene en stadig økende forfølgelse, og i skolene utsettes jødiske barn for trakassering. Tusenvis av jøder rømmer nå Frankrike for godt.

Også i Norge opplever jødene forfølgelse og trakassering. Ukvemsord er ikke uvanlig i skoler med stor andel muslimske elever.

Jeg vil i denne forbindelse igjen minne om at islamisten og ideologen Yusuf al-Qaradawi propaganderer fortsatt jevnlig via fjernsyn ut til millioner av muslimer verden over, budskapet om at muslimer må fullføre Adolf Hitlers Holocaust. Det er nærmest ikke til å fatte."


Les begge artiklene om jødehat og jødeforfølgelse i Norge:

Hvorfor må jødehatet tas på alvor?


Mysteriet Breivik og veien videre?

No comments:

Post a Comment