Saturday, March 31, 2012

“Eg vil ha øl, folkens!”

Det var en nylig utnevnt statsråd som meddelte dette på en utenlandstur.

Reisevirksomheten på skattebetalernes regning er stor i Norge. Det faglige utbyttet kan man stille spørsmålstegn ved, men like viktig er hvordan oppfører de seg, disse representantene for Norge når de er i utlandet?

Vi får sjelden eller aldri høre detaljer fra slike utenlandsturer i mediene, med mindre sex-kjøp er inne i bildet. Da settes det i gang granskning fra alle mulige vinkler:
Jagland vil ha alle kortene på bordet

Her er en historie om Stortingets finanskomité som avla Argentina et besøk for noen år siden.
Ut på tur — aldri sur

No comments:

Post a Comment