Saturday, March 24, 2012

Uredelig debatt om asylbarna

Rita Karlsen, HRS, har skrevet en artikkel om debatten om de 450 såkalte asylbarna:

"Jeg innrømmer at jeg har latt meg opprøre av debatten om de 450 såkalte asylbarna og i dag sprakk det. Sprekken lot jeg først utfolde seg på Facebook, der jeg skrev:

Jeg hadde bestemt meg for ikke å kommentere den såkalte asylbarn-saken, men nå klarer jeg ikke mer! Jeg er rasende av den propagandajournalistikken som utspiller seg. Jeg er kjenner en viss desperasjon over at medier, aktivister og noen politikere turnerer rundt med sine gode meninger, mens de trer sin egen lysende glorie rundt halsen på oss som tenker annerledes. Selvfølgelig ønsker alle at alle barn i verden, og i alle fall de som er født og/eller har tilnærmet hele sin oppvekst i Norge, skal få bli i fantastiske Norge! Hvem ønsker ikke alle barn det beste? Som en av mødrene til ett av disse barna sa til media her om dagen: Hvorfor har ikke våre barn rettigheter, gjelder ikke lover og regler for dem? Men tror du journalisten spurte om det samme ikke gjaldt for foreldrene? Nei da. Dette er foreldre som selv har brutt lover og regler ved å nekte å forlate Norge etter avslag, og som slik sett har klort seg fast i håp om at ”botid” skal gi dem opphold – og da først og fremst via barna. Men de samme har ikke noe beskyttelsesbehov, hvis saksbehandlingen har rett, derimot ønsker de seg et bedre liv enn hva deres hjemland kanskje kan tilby. Og media fremstår på sitt verste: barn eksponeres inntil det absurde, de intervjues, filmes og fotograferes, og deres venner likeså. Foreldre forteller gråtkvalt om at barnet ikke kjenner noe annet enn Norge. Selvsagt ikke! Hvordan skulle de det? Foreldrene har jo holdt dem her, til tross for at de samme foreldrene vet at de ikke har fått opphold i Norge. Men jeg tør vedde på at om disse hadde fått opphold, ville det ikke tatt lang tid før en rekke av de samme sporenstreks hadde dratt på lange opphold i hjemlandet for at ”barnet skulle lære om sin egen kultur” – for da er selvsagt det viktig!? Kanskje media skulle følge opp med å intervjue noen barn (med opphold, eventuelt født her) som per i dag er på lange (og for mange: ufrivillige) opphold i foreldrenes hjemland. Dra til eksempelvis Pakistan, Marokko, Somalia – jeg skal være behjelpelig med å finne adresselister. Ikke ville jeg blitt særlig overrasket heller om ”hjemlandet” straks var mer attraktivt når mange av de samme barna skal finne seg ektemake. Jeg hater denne dobbeltmoralen som noen utviser – og oppfordret så til å lese dagens artikkel av Jon Hustad om Venstres dobbeltmoral i flyktning- og asylpolitikken." Venstre i teori og praksis


Les hele artikkelen til Rita Karlsen: Med hensyn til barna

No comments:

Post a Comment