Wednesday, March 21, 2012

Erik Solheim bøyer seg for sin Store Leders beslutning

SVs kjære, nye og Store Leder, Audun Lysbakken, har ifølge mediene besluttet at Erik Solheim skal fratre som statsråd. Det meldes at Solheim ikke ønsker å slutte som statsråd, men han er til enhver tid rede til å bøye seg for alt den Store Leder befaler.

Erik Solheim har jo tidligere sagt dette i et intervju med Klassekampen:

“Kristin Halvorsen og jeg har én misjon: Å hjelpe Audun så godt vi kan. Ingen av oss kommer til å stille oss i veien for Ham, vi skal bøye oss for det Han mener er riktig. Vi vil selvfølgelig gi råd når Han ønsker det, men vi kommer uten videre til å akseptere Hans beslutninger også når vi selv måtte mene noe annet.”

Amen

Ref: Fra SF til SV og tilbake?

No comments:

Post a Comment