Friday, March 30, 2012

Venstres Skei Grande er en notorisk uetterrettelig politiker

I lengre tid har Skei Grande prediket at Norge har den strengeste asyl- og flyktningepolitikken i Europa, mens sannheten er at Norge i forhold til folketallet ligger på topp i Europa.

I forrige nummer av ukeavisa Dag og Tid stiller bistandsveteranen Trygve Refsdal seg sterkt kritisk til det han kaller norske avisers svertekampanjer mot Etiopia og til en av de ivrigste politikerne i asyllobbyen, Venstre-leder Trine Skei Grande. I den siste tids asyldebatt har Skei Grande uttrykt frykt for at asylanter som vender tilbake til Etiopia, skal bli utsatt for fengsling, drap og tortur.

Les artikkelen til Arnt Folgerø: Elitens makt til å suspendere sannhet

No comments:

Post a Comment