Friday, March 23, 2012

Voksenopplæring for multikultursekten

Ulrik Imtiaz Rolfsen. Regissør og forfatter:

Norske menneskerettigheter (kvinners-, barns- og arbeideres rettigheter) er etter mitt syn et verdifullt trekk ved det norske samfunnet. Noe som våre forfedre og mødre har kjempet for. Vi har allerede sett at en del innvandrere har ulik praksis når det gjelder barns og kvinners rettigheter. Om vi ikke med stolthet insisterer på at de samme menneskerettighetene gjelder for alle borgere, vil vi få problemer.

————-

Den største faren er om innvandrere får fortsette med å hente ektefeller og arrangere ufrie ekteskap for sine ungdommer som er vokst opp her. Da får disse barna repetert eventuelle brudd på menneskerettighetene. Da går vi glipp av det fremskrittet hver generasjon kan bidra med.

Oslo kan ikke være en andedam hvor den norske kulturen skal beskyttes

No comments:

Post a Comment