Wednesday, July 29, 2015

Arbeidsledigheten skal videre opp


Arbeidsledigheten har gått til værs siste året. 4,3 prosent av den norske arbeidsstyrken står nå uten inntektsgivende arbeid. Det viser ferske tall fra Arbeidskraftundersøkelsen gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ved utgangen av mai var 118 000 personer arbeidsløse. Det utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenlikning var tallet 87 000 ved utgangen av mai i fjor.

31.000 flere arbeidsledige siste år

Arbeidsledigheten skal videre opp, det har blant annet Syria-kameratene sørget for med sitt vedtak om å hente 10.000 syrere til Norge. Prislapp: om lag 95 milliarder kroner.


No comments:

Post a Comment