Tuesday, July 28, 2015

Minipartiet for Dårer og Grønnskollinger...Rasmus Hansson har et forklaringsproblem med innvandringspolitikken sin i forhold til miljøpolitikken. Partiet hans, "Miljøpartiet de grønne," stemte JA til å flytte store menneskemengder fra varmere strøk av kloden til Norge i det kalde nord. Energiforbruket per person er ti ganger så stort i Norge som i Syria. Ti tusen syrere som kommer til Norge vil øke energiforbruket sitt ti ganger eller 1000 % og ende opp med et forbruk tilsvarende 100 000 personer i hjemlandet. Resultatet av en slik innvandringspolitikk er direkte miljøskadelig. Rasmus Hansson ønsker sikkert å framstå som snill og god og medmenneskelig når han sier ja til innvandring. Det er bare det at naturen er hverken snill, moralsk korrekt eller vennlig. Naturen følger bare naturlovene. Det hjelper ikke om Rasmus Hansson føler seg moralsk suveren. Det gjør ikke noe inntrykk på natur og miljø som han påstår at han er så opptatt av.Etter min mening har Rasmus Hansson og partiet hans mistet all troverdighet i miljøpolitikken. Han vil gjerne ri to hester samtidig. Miljø og migrasjon er to hester som går hver sin vei.

MDG = Migrasjonspartiet De Greie
-Aubor 

Les hele:
Rasmus Hansson – “problemet er oss”

No comments:

Post a Comment