Thursday, July 2, 2015

Reinfeldt er den farligste statsminister Sverige har hatt

(16:20) Karl-Olov Arnstberg: Jeg tror at Reinfeldt er helt klar over hva som skjer og at han avskyr velferdssamfunnet, hans hensikt er å ødelegge det.


Kan det være riktig? Er den tidligere svenske statsministeren så vanvittig? Er mannen et kasus i psykiatrien?

Det er flere som sier det samme som Arnstberg - også Daniel Suhonen
Chef för den fackliga tankesmedjan Katalys och författare. Tidigare redaktör för tidskriften Tiden.

"...Fredrik Reinfeldt är nu fri entreprenör och återigen författare. Han är den farligaste ledaren vi har haft sedan demokratin infördes. Resultatet av hans söndringspolitik får vi leva länge med."

Reinfeldt har kommit för billigt undan

No comments:

Post a Comment