Friday, July 3, 2015

Dagens KrF-politikk er ikkje kristeleg

(Klikk på bildet for større format)

...Kva er så problemet med for høg innvandring? For det første at det er moralsk feil. Arnulf Torbjørnsen, tidligare Røde Kors-sjef i 20 år og leiar for Leger utan grenser, sto fram i Dagsrevyen 4. juni og sa at vi har «plikt til å hjelpe, der det er mest effektivt». «Dess nærmare, dess betre» var formuleringa han brukte. Det han med andre ord spør om, er om vi skal la millionar av menneske svelte og døy der ute, medan vi bruker milliardar av kroner på 8000 «heldige» kvoteflyktningar her heime?

Terje Tvedt, professor og forskar på utviklingshjelp og nødhjelp, sa i Dagsrevyen nyleg: «Når vi har så mange milliardar å bruke på nødhjelp, kvifor då bruke dei i høgkostlandet Noreg?» Når politikarar vil hjelpe både ute og heime, vert dette feil ifølge ekspertar og forskarar. Det finst store landområde i Tyrkia, Egypt og Jordan som midlertidig huser millionar av menneske, og myndigheitene i desse landa er meir enn villige til å ha dei buande, dersom dei får pengestøtte frå vestlige land.

Å ta inn 8000 flyktningar til Noreg, vil gå på bekostning av dei fleire millionar som manglar mat og vatn der nede. Der kan Noreg kan kome inn med pengar og hjelp, hevdar ekspertane. Spørsmålet mitt er om KrF-politikarane veit noko meir enn desse ekspertane veit. I så fall, har dei det frå kristen lære og etikk?...

Kultur betyr faktisk det motsette av likskap. Ulikskap og særeigenheit. Særeigenheit er typisk for ein kultur, og få vil gje slepp på sin eigen kultur. Når vi prøver og «fornorske» andre kulturar vert det nesten latterleg med tanke på kor liten den norske kulturen er i verdsmålestokk. Konsekvensane av ukontrollert innvandring er tvert imot, at det «norske» vert fortrengt. Vår historie og tradisjonar, våre verdiar, vår tru og religion, våre seder og skikkar og ritual vert raskt fortrengt. Vi kan lese i media at 3000 nordmenn har nyleg konvertert til Islam.....

Kristenleiarar med naiv og ukristeleg flyktningpolitikk


Lederen i KrFU sin tweet:


No comments:

Post a Comment