Thursday, July 9, 2015

Et snufs-og-hikst-innlegg i Aftenposten

I et snufs-og-hikst-innlegg i Aftenposten skriver advokat Cecilia Dinardi om nordmenns dobbeltmoral og vår uforsvarlige behandling av barn. Det er på Tøyen det skjer. I et bygg som huser Politiets Utlendingsenhet.

Enslige asylbarn er de svakeste av de svake”, skriver Dinardi og spiller på alle hjertets strenger.

Nei, de har greid å komme seg helt til Norge fra andre kontinenter, så fullstendig ressurssvake er de nok ikke...

...Har ikke Dinardi hørt om ankerbarn? Om hele landsbyer som går sammen om å sende guttene på 16-17 år som asylsøkere til de rike landene i Europa slik at resten av familien kan få følge etter? 80% av de mindreårige asylsøkerne er gutter.

...De såkalte mindreårige asylsøkerne som ankom Sverige løy så ofte på alderen at man for flere år siden begynte å kalle dem for skäggbarn.

Les hele: 
“Flyktningeleiren” på Tøyen

No comments:

Post a Comment