Monday, July 13, 2015

Dette skjedde med voldtektsmannen

Den 24. juni falt det en dom i Sundsvall tingrett som, dersom det svenske folk hadde hatt litt selvrespekt igjen, ville fått dem til å reagere kraftig. En somalisk ungdom på 17 år ble dømt til 180 timer samfunnstjeneste for en voldtekt på en 12 år gammel svensk jente.

Ja, det skjedde i Sverige, et land som ikke lenger kan kalles et demokrati i vanlig forstand. Sverige er blitt et galehus. Les mer her:

Sveriges moralske kollaps

No comments:

Post a Comment