Sunday, July 26, 2015

Dresserte små pudler

Dresserte små pudler som taler til andre dresserte små pudler om hva dresserte små pudler skal tenke og mene. Det er noe tilbakestående og infantilt over det hele. Folk behandles som unger. Dette skal liksom være elite? For oss som fremdeles er i stand å søke og sette oss inn alternativ informasjon (utover MSM), samt produsere kritisk og selvstendig tankevirksomhet, er det en fornærmelse og en hån stadig å bli utsatt for denne bevissthetsinnskrenkende og uansvarlige pedagogikken. Fatter aldri disse menneskene hvor patetiske og foraktelige de er?!

Kronprins Haakon og andre olsokprofiler

No comments:

Post a Comment