Tuesday, July 28, 2015

Flykningemottakene er bare en liten del av milliardindustrien


I kjølevannet av asylindustrien kommer en mengde papir og pengeflyttere, samt sosionomer, spesiallærere, tolker, politi, retts- og fengselsvesen, samt en kontinuerlig oppbemanning av NAV. Det er et hav av nye inn i offentlig sektor som må ta seg av flykninger fra en verden som ligger nesten 100 år etter oss, mange ligger over 100 år etter oss, det er nemlig mange som er analfabet og kan ikke et ord engelsk. Dette er den form for sysselsetting som AP priser og som de benyttet som argument til å heve skatter og avgifter, ja sågar til å fortelle den etniske befolkning at de må belage seg på å jobbe til de er 75 år, som Jens sa før han dro til skattefri stilling i NATO (merk deg at jeg ikke skrev "jobb")..

Flykningemottakene er bare en liten del av milliardindustrien.


Leserkommentar til artikkelen:
Tjener to millioner i måneden på asylmottak

No comments:

Post a Comment