Sunday, September 22, 2013

Freppofobi

Jeg ble litt inspirert av tittelen til dette innlegget, og vil foreslå et nytt ord til fremtidige titler over samme tema. Definisjon:

Freppofobi
Er en blanding av oikofobi og xenofili, motivert av irrasjonell frykt, fordommer og hat mot Fremskrittspartiet og deres velgere. Freppofobi manifesteres også gjennom intoleranse, diskriminering, forskjellsbehandling, stereotypier, fiendtlighet og negativ omtale i den offentlige diskursen. Freppofobi avgrenses fra klassisk oikofobi ved stigmatisering av et politisk part og deres velgere. Freppofobi er av disse grunner klart i strid med menneskerettighetene og verdigheten til lovlydige velgere.

Leserkommentar til artikkelen Frp-frykt