Sunday, September 22, 2013

Fay Weldon interview about Islam and Christianity

Etter dette intervjuet kommer Fay Weldon aldri mer til å bli nevnt i Nrk P2 Radio.