Saturday, September 21, 2013

Arbeiderpartiet og dets venner

Er norske Ap under Gerhardsen, Bratteli, Brundtland, Jagland og Stoltenberg som massemorder Adolf Hitler, massemorder Josef Stalin, massemorder Mao? Selvfølgelig ikke når det kommer til politiske løsninger. Men når det kommer til demokratiske idealer og virkemidler så er Ap under Gerhardsen, Bratteli, Brundtland, Jagland og Stoltenberg helt klart en light-utgave av Stalin, Mao og Hitler.

Realitetene er som følger
Var man frekk og kritiserte Stalin, så måtte man ta konsekvensene
Var man frekk og kritiserte Mao, så måtte man ta konsekvensene
Var man frekk og kritiserte Hitler, så måtte man ta konsekvensene
Og skremmende nok
Var/er man frekk og kritiserer Ap, så må(tte) man ta konsekvensene.

Forskjellen er at Stalin/Mao/Hitler blåste hue av de som var frekk og kritiserte dem. Akkurat det har ikke Ap gjort.

Du skjønner naturligvis ikke bæra av hva smokewater mener i sin leserkommentar. Men det vil du, hvis du leser hele artikkelen: 

Reaksjonene på ”Makt - Myter – Media” Det er forøvrig en bok du også bør lese.

Relaterte artikler: