Wednesday, September 25, 2013

Aften­pos­ten er en av de stinkende leder­hy­enene

Aften­pos­ten heter en av leder­hy­enene. Den ham­rer og ham­rer løs. Fra å være ret­tet mot FrP-flokken, pei­ler den seg inn mot Chris­tian Tybring-Gjedde spe­si­elt. Han skal fel­les. Han kunne like gjerne hatt et kors i pan­nen. Alle angre­pene gjør ham til levende blink.

Aftenposten-hyenen tren­ger hjelp fra noen på inn­si­den. KrFs inn­vand­rings­po­li­tiske tals­mann, Geir Bekke­vold, stil­ler opp. Han har den immu­ni­tet som nav­net kris­te­lig og de gode for­set­ter inn­gir: han har til­gi­vel­sen før han angri­per. Det er slik dob­belt­mo­ral som gjør at folk aldri har likt de kris­te­lige. Stan­ken av hyk­leri og selv­god­het får van­lige men­nes­ker til å rygge.

Bekke­vold har ingen skrup­ler. Han er over­be­vist om at han er på de godes parti, og at folk som Tybring-Gjedde for­tje­ner å trom­les ned. Det er noe reli­giøst over for­døm­mel­sen. Dette er ikke van­lig kri­tikk, det er poli­tikk som fortapelse.

Venstre Abid Raja er enda kras­sere. Han har selv blitt utsatt for hets fra sine egne, men fal­ler for fris­tel­sen til å spille opp hele det fler­kul­tu­relle stalin-orgelet av utskjel­ling og utstø­telse. Tyrbing-Gjedde for­tje­ner å brenne i helvete.

I gamle dager satt almuen i kir­ken og så på kalk­ma­le­rier av hel­ve­tets pins­ler. For­døm­mel­sen av Tybring-Gjedde har anstrøk av slik djevle­ut­dri­velse: han skal pines for at rasismedje­ve­len skal dri­ves ut av folkekroppen.Klikk for å lese den glimrende artikkelen av redaktør Hans Rustad: