Sunday, September 8, 2013

Nesten en fjerdedel av oljefondet er bundet opp til innvandrerne

Hvis du ennå ikke har stemt, er det en artikkel du bør lese - sakte. Vær sikker på at du forstår alt som er skrevet. Det som presenteres der har nemlig enorme konsekvenser for deg og hele Norge.
Det er Hegnar-avisen Finansavisen som skriver artikkelen:


Innvandringen fra Sverige, Danmark, Storbritannia og Tyskland er de eneste som gir pluss, med et samlet netto positivt bidrag på 95 milliarder kroner, mens de statsfinansielle utgiftene knyttet til innvandringen fra Litauen, Polen og Russland gir en netto utgift på 99 milliarder kroner.

De største utgiftene er knyttet til pakistanere, irakere og somaliere, som samlet gir en netto utgift på 445 milliarder kroner, viser oversikten i Finansavisen.

Hovedårsaken er at under halvparten av innvandrerne fra disse landene er i jobb.


Resultatet blir at netto statsfinansielt bidrag fra de 20 største innvandrergruppene som allerede er kommet, er på minus 805 milliarder kroner, står det å lese i Finansavisen lørdag.

Basert på oljefondets verdi fredag, på 4.580 milliarder kroner, er dermed nesten en fjerdedel av oljefondet bundet opp til innvandrerne som allerede er kommet, skriver avisen.

Forutsetter perfekt integrering
Summen forutsetter at norskfødte etterkommere er perfekt integrert og at alle har like stort konsum av offentlige tjenester, en forutsetning SSB selv kaller diskutabel.

Fremgangsmåten er drøftet med SSB, som gir uttrykk for at metoden er meningsfull selv om resultatene står for Finansavisens regning.PS: Vær sikker på at de andre avisene og NRK ikke kommer til å nevne artikkelen fra Finansavisen før valget!