Friday, September 20, 2013

Burkaen er en krigserklæring mot Vesten