Tuesday, September 17, 2013

Den gamle arbeiderklassen har blitt en ny underklasse

....Jeg tror at problemet som har oppstått er at vi dyrker en form for elitetenkning, der politisk elite, økonomisk elite har øvd ivrig samkvem - de møtes i Davos hvert år, utnevner seg selv til å representere mennesker de slett ikke representerer. De skal løse alle verdens problemer på vegne av mennesker de aldri vil stå til ansvar for. Dette er en del av problemet med at vi har outsourset veldig mye av vår produsjkonsbasis, og de som har lidd mest under dette, er den gamle arbeiderklassen som har blitt en ny underklasse. Den krigen man førte gjennom 68'erne eller de kulturradikales kamp mot tradisjkonell moral, tradisjonell seksualmoral, mot religiøs tro, har rammet dette segmentet av befolkningen mye hardere enn noen kunne ha forutsett. Det er  i dag farligere og verre å leve på bunnen av samfunnet enn det var før velstandsøkningene som kom på 60-tallet..... 

Klikk på videoen for å se hele intervjuet med Asle Toje.