Thursday, September 19, 2013

Christian Tybring-Gjedde tør si det

Kan det sies bedre?

...Korrespondent Grégory Tervel viser i sin kronikk på NRK Ytring at han er en av disse. Han jakter ikke på de som misbruker sin politiske makt og innflytelse. Han er ikke maktas vaktbikkje. Han leter ikke etter korrupsjon blant eliten. Han jakter derimot, på de som gjennom ord og uttrykk ikke deler elitens verdensbilde. Og han ønsker å bringe oss til taushet. Tervel er i sannhet ingen pioner. Han er en av mange. Hans penn bryter ingen tabuer. Hans penn er ikke kontroversiell. Hans penn søker aksept og kollegers kameratslige klapp på skulderen. Grégory Tervel søker konsensusens trygghet....-

Les hele: Ytringspolitiet