Monday, September 16, 2013

Horing med sannheten

Det er helt forstemmende selv å være utdannet samfunnsviter, og så få servert sånne saker fra en vitenskapelig ansatt, og med så forjugent utgangspunkt. Tenk at man ser høyrepopulister og det som verre er, hos de relativt forsagte FrP-strile- og sunnmørsliberralister, mens hele konsulenthæren som utgår fra Den kgl norske Arbeiderpariet, med opp til 5000 kr i timen i honorarer, nei de er slett ikke noe i nærheten av "populister" eller noe annet kritikkverdig. At SV lett har latt seg trekke med i imperialistisk krigføring, ja selv ikke dette rubriseres som populisme. Horing med sannheten, det har sånn sett fått fast fot i universitetsstrukteren og i media, og viser at en helt generasjon av akademikere ikke har forstått vesentlige metodiske poeng, og har gått i surr når det gjelder å forstå et adekvat sannhetsbegrep.


Ennå mer forsagt kommer denne gjengen med tåper til å oppleve seg, når regjeringsforhandlingen avsluttes, og det viser seg at de jordnære kritikere av gårsdagens monomane rød-grønne regjereri, stiller med dyktige folk og pragmatiske løsninger på en rekke problemer, som bare har vokst formidabelt de siste 8 år. Ikke engang det overtunge byråkratiet som har fått forvokse seg, vil helt kunne skjule oppbruddet fra den innbitte udugeligheten som har vært. Mye rart kan skje i det videre, men ett er sikkert, de som har tatt munnen for full om andres "høyrepopulisme", og lettvektere som ideologikritikeren Strømmen, går neppe lysere tider i møte.


Ovenstående er en leserkommentar til den lesverdige artikkelen De ansvarsløse