Thursday, September 5, 2013

Hva sier Redd Barna til dette?

10 år gammel jente giftet seg med sin 13 år gamle fetter i Egypt - fordi foreldrene ba dem om å gjøre det.


EGYPT: Here comes the 10-year-old bride and her 13-year-old cousin groom

Hopefully, Egypt now will elect a securalist government and put an end to this Islamic-based nonsense by making it illegal.