Wednesday, August 21, 2013

Arrogant og skammelig av Tomm Kristiansen i Nrk

Så skulle det altså gå bare en eneste dag før NRK og Tomm Kris­ti­an­sen lan­get ut mot en lands­mann som døde under så for­fer­de­lige omsten­dig­he­ter i et land langt hjemme­fra. Jeg hadde for­ven­tet at selv Tomm Kris­ti­an­sen hadde såpass finger­spitz­ge­fühl at han ville behandle en nylig avdød med­bor­ger med en smule respekt. Det for­tel­ler mye om NRK og Dags­revyen at de dagen etter at Tjost­olv Moland døde i en feng­sels­celle i Kins­hasa, valgte å sende et flere minut­ters inter­vju med en av sine egne jour­na­lis­ter der hoved­po­en­get blant annet var å sverte Tjost­olv Moland og Jos­hua French, ukri­tisk for­svare uten­riks­de­par­te­men­tets hånd­te­ring av Kongo-saken og opp­fordre til enda mer bistand til Kongo. Inn­sla­get med Kris­ti­an­sen var en alde­les utro­lig fore­stil­ling og noe av det mest ond­sin­nede og ned­la­tende jeg noen gang har sett på TV. Det var ond­sin­net mot Moland og French og deres pårø­rende, og det var ned­la­tende mot kon­go­le­sere gene­relt og mot pre­si­dent Joseph Kabila spesielt.


Leserkommentarer hos Document: 


Hvorfor dukker alltid disse statsansatte besservisserne opp som ånder fra en brun krukke for å bagatellisere og bortforklare vanstyret til våre rødgrønne venner?
-Klokkeren


Veldig bra beskrevet! Oppførselen til Tomm Kristiansen var i vanlig NRK-stil arrogant og skammelig
-brancobilly

Tomm Kristiansens kronikk på http://www.nrk.no/ytring/gutte... og NRKs oppførsel i dagene etterpå er meget grov.


Det er dypt alvorlig at en erfaren NRK journalist overser seksårsborgerkrigen i Kongo som krevde nær 6 millioner menneskeliv, når han skriver:

"Kongo er et herjet land, og det er europeere som har framvist en gruoppvekkende mangel på sivilisasjon."

Dersom man som tilårskommen og erfaren journalist i NRK ser vekk fra Afrikas mest blodige og inhumane konflikt noensinne for å forsøke å konstruere et falskt premiss om at hvite europeere er de eneste med blod på sine hender i Kongo er det en skandale, og intet mindre.

Det som derimot er mer suspekt, er NRKs håndtering av kritikken.

For et par dager siden skrev jeg nettopp om "Den store afrikanske krigen" og hvorledes det er uhyggelig at Kristiansen kan se bort fra den. Moderator begynte i det små for to dager siden å slette enkelte av mine innlegg i tråden hvor jeg diskuterer med en figur som mener hele krigen var "regissert fra Washington". Til dette bruker han som kilde konspiratoriske og tildels rasistiske antivestlige blogger som "Black Agenda Report".

Moderator har i dag også slettet hovedinnlegget som innvendingen mot Kristiansen, mens motdebattantens innlegg står uberørt. Til og med en link til den kvasi-rasistiske bloggen Black Agenda Report får lov til å stå, mens kritikk at Kristiansen blir fjernet i det små, litt om litt, dag for dag.

Jeg tror man må se til hvorledes den absurde hypotesen om "den hvite manns skyld" for alle tenkelige u-lands problemer er selve hjertet i store deler av sosialistisk diskurs for å forstå NRK og Kristiansens atferd. Med sin kritikk av belgiske soldater, vestlige intervensjoner på det afrikanske kontinet og dårlig skjulte insinuasjoner om at de to fengslede nordmennene får en god behandling i et rettferdig fengsel hos en reell, men ydmyket stat forbereder Kristansen sine kadre for den flom av kritikk mot Kongo, afrikansk rettspraksis og norsk bistandspolitikk som antagelig vil komme når dødsårsaken til Moland blir kjent.