Wednesday, August 14, 2013

Så utrolig naiv den mannen er...

Vi har utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i tankene. Dette er det han har sagt etter voldsopptøyene i Egypt:


– Vi får nå veldig alarmerende rapporter om omfattende vold, åpenbart uproporsjonal vold, knyttet til at det nye regimet prøver å rydde opp i de demonstrasjonsleirene som Det muslimske brorskap og andre motstandere av de militære makthaverne har hatt, sier Eide til NRK.

– Det bekymrer meg sterkt, og jeg mener det er grunn for oss og andre i det internasjonale samfunnet nå til å holde det nye regimet, sikkerhetsstyrkene og de militære ansvarlige, sier ministeren.

Nasjonal forsoning er den eneste løsningen på å få stoppet de voldsomme og blodige kampene, sier utenriksministeren.

– Det finnes ingen annen vei fremover for Egypt enn en nasjonal forsoning, og da må også Det muslimske brorskap være en del av det, avslutter Eide.


Legg merke til det siste Barth Eide sier: ....en nasjonal forsoning, og da må også Det muslimske brorskap være en del av det...

Vi som holder oss orienterte via andre kilder enn Nrk og norske aviser, vet bedre. Som en ekspert på Egypt og Det muslimske brorskap sa på CNN for to dager siden: Uansett hva slags forslag det nye regimet vil komme med, så vil Det muslimske brorskap avvise det - fordi deres eneste målsetting er at den avsatte presidenten skal gjeninnsettes. Ekspertens forslag var at myndighetene burde "isolere" Brorskapets demonstranter, la de få sitte hvor de sitter i Kairo, men nektes å demonstrere andre steder.

Så Barth Eides nasjonal forsoning er intet annet enn sludder som viser at han ikke har peiling på hva som skjer i Egypt. Han bør slutte å holde seg orientert via Dagsrevyen!

Les også: Skitne hender

....Når Barth Eide for­døm­mer vol­den på egyp­tisk side sig­na­li­se­rer han en avstand­ta­ken til over­gangs­styr­ket i Egypt og de mili­tære spesielt.

Sam­ti­dig mer­kes en viss til­bake­hol­den­het, for man tør ikke gå fullt og helt inn for Bror­ska­pet. Det har en ned­side. Man mer­ker en under­lig­gende ambi­va­lens, frykt, nøling. Men man må ta stil­ling og det let­teste er å for­dømme vold....