Wednesday, August 28, 2013

Hva er det som feiler Jan Bøhler (Ap)?

Tror denne mannen, Ap-politikeren Jan Bøhler, at folk ikke følger med? Eller stoler han så blindt på at hans venner i mediene klarer å bedra folket ved ikke å formidle sannheten at han kan tillate seg å si nesten hva som helst? 

Nå har riktignok Bøhler god erfaring med slikt, men alt har en grense, skulle vi tro.

Hvor lenge kan Ap og jour­na­lis­tene - i dette til­fel­let NTB - drive med språk­lig jijitsu? Bøh­ler kan si akku­rat hva han vil. NTB refe­re­rer uten motforestillinger.

Vi kan i aviser og på nett­ste­der lese om biler som bren­ner, nord­menn som flyt­ter ut av områ­det, dalende skole­re­sul­ta­ter, mange barne­verns­sa­ker og en del væp­nede per­son­ran. Ja, det er Gro­rud­da­len det sik­tes til.

Er du i tvil, så hør på Jan Bøh­ler (Ap):

Gro­rud­da­len er framtida.

I en hel­si­des annonse i Akers Avis for­tel­ler Jan Bøh­ler oss om trygg­het for norsk, trygg­het for helse, trygg­het mot kri­mi­na­li­tet, trygg­het for bolig og trygg­het for transport.


Man gnir seg i øynene og de fleste andre steder mens man leser....: