Tuesday, August 20, 2013

Det er helt vilt

Skolen har startet opp igjen. Da ringer telefonen hyppig hos HRS. Hvorfor? Jenter i barne- og ungdomsskolen som ikke møter til skolestart. De kan befinne seg i Somalia, i Etiopia, i Afghanistan, i Pakistan. Et tema for politikerne i disse dager? Et tema for kunnskapsminister Kristin Halvorsen? Nei, ute av syne, ute av sinn. For barna har jo verken Nilsen eller Olsen til etternavn. Derfor er det ikke et tema politikerne mener er viktigere å diskutere enn om et eple om dagen gir bedre skoleresultater eller ei.

Det er helt vilt. En stat som ikke har kontroll over hvor barn befinner seg, hvilke forhold de lever under – og likevel en stat som påberoper seg å være i front hva gjelder humanisme. Antakelig er det et sted mellom 3 500 og 4 000 barn i grunnskolealder som ikke er å finne på skolebenken i Norge i dag, men de er bosattregistrerte i Norge.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har ikke disse barna med seg inn i valgdebattene. Hun har med seg fruktkurven.


Les hele her: Da ringer telefonen, fordi?

Leserkommentar hos HRS:

Takk, Hege Storhaug for ditt mangeårige og genuine engagement på de aller svakestes side: Muslimske barn og kvinner i samfunnet vårt. De som politikerne ofrer for "fredens" skyld. Se på oss ! Vi er verdensmestre i integrering !
Man blir bare så fryktelig uvel av hykleri og fortielser fra de rødgrønne. For dem er det innvandrerstemmer som teller. Ikke om kvinner og barn lever under umenneskelige forhold i vårt " moderne" samfunn.
Stå på, Hege ! Vi trenger flere som deg !