Tuesday, August 6, 2013

Politisk korrekthet har vunnet over intellektuell seriøsitet

Selv om det her er snakk om Sverige, gjelder dessverre dette også for Norge:

....Trots att den ekonomiska statistiken överlag inte har förbättrats så har merparten av det borgerliga etablissemanget accepterat de rödgrönas teori om att invandringspolitiken i själva verket är lönsamt. Detta inkluderar regeringen Reinfeldt, tankesmedjor som Timbro/Migro/Foresoch alltmer de sista högerbastionerna såsom Svenska Dagbladets ledarsida. Politisk korrekthet har vunnit över intellektuellt seriositet.

Man kan dock inte på lång sikt dekonstruera bort verkligheten genom willfull ignorance och grupptryck på twitter. Borgerlighetens intellektuella kollaps i migrationsfrågor kommer inte att sluta väl, vare sig för Sverige eller för borgerligheten själva.