Monday, June 17, 2013

Hvorfor vil Aftenposten ødelegge Norge?

Aftenposten svindler igjen:

OECDs rapport om innvandringens økonomisk konsekvenser slås opp i Aftenposten under tittelen ”OECD: Innvandrerne i Norge lønner seg”. Slik trodde man at man kunne knuse Finansavisens regnestykker basert på tall fra SSB?

....Det føres ikke lenger en debatt basert på kunnskap, fakta og fornuft, men på følelser når det gjelder innvandring. Innvandring, friest mulig migrasjon, er blitt en ren besettelse. En besettelse som er i ferd med å ødelegge vestlige land. Som materialiserer seg i et økende antall «lønnsomme» slumområder i europeiske byer. I opptøyer i nabolandet Sverige. Men det blåser innvandringstilhengerne i. De vil ikke se det. I blind fanatisme turer de frem.

Aftenposten, en aktivist, heier på. Journalisten vet meget godt hva det er han gjør ved å vinkle artikkelen som han har gjort.

Jeg sitter her og undrer: hva er hensikten? Hvorfor vil noen så inderlig ødelegge et land som Norge?