Thursday, June 6, 2013

Galehuset Sverige

Og her kommer mer om galmannslandet Sverige - skrevet av den svenske journalisten  Julia Caesar. Hvis du tror det er fantasi det du kommer til å lese, da vitner det kun om at du ikke har fulgt med på hva som skjer.
"Upploppen och de anlagda bränderna i svenska förorter har riktat internationell uppmärksamhet mot Sverige och föranlett omfattande publicitet i internationella media. Förenklat kan reaktionerna delas upp i två kategorier. Den ena gnuggar sig häpet i ögonen – “Oj, hur kan detta hända i mönsterlandet Sverige?” Den andra är öppet skadeglad mot ett land som länge har spelat världssamvete och kritiserat andra men själv nu bokstavligen sitter i skiten. Sällan har avgrunden mellan Sveriges självbild och andra länders bild av landet avtecknat sig så tydligt. Sverige är inte längre ett land att avundas. Folkhemmet börjar lukta illa. Ut över världen sprider sig en odör av självgodhet, förljugenhet, enfald och hyckleri.

I utländska öron låter namnen på de svenska förorterna som namn ur Ikéakatalogen: Tensta, Rinkeby, Husby. Bara bokhyllan Billy fattas. Det är i Husby och många andra förorter över hela landet som nya invandrare och flyktingar hamnar. I motsats till den svenska ursprungsbefolkningen har de garanterad förtur till bostad, och de lägenheter de får har en standard som de inte ens skulle kunna drömma om i de länder de kommer ifrån. De har samma demokratiska fri- och rättigheter som de som tillkommer landets ursprungsbefolkning. De har tillgång till hela det svenska gottebordet av sociala förmåner, och dessutom speciella förmåner som enbart tillkommer invandrare, till exempel så kallade instegsjobb.

Inget annat land erbjuder sådana förmåner

Om du har fått dina asylskäl prövade och fått avslag eftersom du saknar asylskäl kan du stanna kvar illegalt i Sverige. Du belönas då med fri skolgång samt sjukvård, tandvård och mediciner för det facila priset av 50 kronor. Svenska folket betalar. Om du har fått uppehållstillstånd behöver du inte arbeta utan kan låta dig försörjas av svenskarna livet ut. Du kan göra regelbundna semesterresor till det land du påstår dig ha flytt från. Socialen, det vill säga skattebetalarna, betalar. Inget annat land i världen har någonsin erbjudit andra länders medborgare så generösa sociala förmåner som Sverige.....
.....Hur kommer det sig att just Sverige och svenskarna präglas av denna specifika form av förljugenhetskultur, en hycklarmentalitet som får oss att undvika sanningen som vore den dödlig? Vi avviker kraftigt till och med från våra nordiska grannländer. Förblindade av självgodhet och falsk trygghet tar vi klivet över klippkanten med ett lycksaligt leende på läpparna. Ingenting är ju farligt?

Det finns mängder av förklaringar till det här självskadebeteendet. Ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav och som konsekvens en blind tilltro till Farbror Staten är en. En annan är att vi är fredsskadade. Krigsskadade vet vi vad det är. Men fredsskador är en fara som det inte talas om, fast vi borde, särskilt när de visar sig så tydligt som i Sverige....."