Saturday, June 22, 2013

Til Norge for å slippe å jobbe

- Norsk innvandringspolitikk er som å ta en vill løve med seg hjem, og så la den spise deg opp, sier Virani til NA24.

Han opplyser at i flere land i Afrika i dag er det plakater hvor det står at du kan reise til paradis for x-antall kroner, og paradiset det siktes til er Norge.


- Vi lærte om isbjørner før jeg kom til Norge, men nå lærer de, at dersom de slipper inn, så skal de slippe å jobbe resten av livet, sier Virani.


Les hele: - Kom til Norge og slipp å jobbe resten av livet