Thursday, June 13, 2013

Egoistene i den rød-grønne regjeringen

Denne artikkelen handler om menneskesynet og rasismen til blant andre Grete Faremo og Inga Marte Thorkildsen i den rød-grønne regjeringen.

Fakta er: Norge har aldri hatt en så høy innvandring som under de rødgrønnes styre i nå snart åtte år. Prislappen for denne historiske innvandringsbølgen er på 4 100 milliarder gjennom dette århundretkroner hvis andregenerasjon får perfekt integrering og nivået på innvandringen er som de siste fem årene.

Hvis ikke det er ekstremt å kjøre en velfungerende og omsorgsfull velferdsstat i grøfta, som vil påføre millioner av mennesker reduserte levekår, helse og sosial uro – hva er da ekstremt? Sagt motsatt og like fullt sant: hvis det ikke er humanisme å videreføre en sunn velferdsstat til sine etterkommere, hva er da humanisme?

Dertil er det slik at jeg knapt kan tenke meg noen større egoister enn de politikerne som står bak dette ekstreme prosjektet. De vet at de personlig seiler trygt i havn, de er blant de økonomisk utvalgte og de er på min alder, og har således ca 20 -30 år igjen på norsk jord før de fyker til himmels. (Tror man på himmelen, er det dog grunn til å mene at de ikke fortjener plass ved Jesu bord.) Selv har de fått servert alt det beste en velferdsstat kan levere, for så å sende regninga til barna og barnebarna.

Det er brutalt egoistisk. Veldig brutalt.


Og det er verre enn som så, for knapphet på goder som neste generasjoner skal måtte leve med – hvis vi ikke ser en revolusjonerende ny politikk fortere enn svint – vil i beste fall føre til sosiale opptøyer, i verste fall til borgerkrigsliknende tilstander.

Les hele: Innvandring og menneskesyn

Les også artikkelen om NRKs løgnaktige historiefortelling de siste dagene: