Monday, June 10, 2013

Takk til dere som fronter ytringsfrihetens idealer

Det er godt det er noen som har vilje og kraft til å stå imot de mørke tanker og tyrraniets voldsomme krefter. Takk til dere som fronter ytringsfrihetens idealer, og går foran og tar imot det som måtte komme av ukvemsord,trussler og vold. Takk til dere som går foran og gjør jobben til de som påviselig burde hatt ryggrad til å beskytte ytringsfriheten og enkeltmenneskers rett til å uttrykke seg uten å risikere liv og lemmer. Takk til dere som trekker opp linjer og viser veien videre, og tar den verste støyten, av å stå der nesten alene uten politisk og intellektuell ryggdekning fra de som burde støtte dere i vanskelige tider.Takk til alle dere som ikke lar seg kneble og bakbinde i lys av toleranse og misforstått godhet.Takk til dere som ikke velger den enkleste veien, men som velger å stå imot de som ikke ønsker demokrati og ytringsfrihet, men som heller forfekter tyrraniets krefter.Takk til dere alle,for at dere står der i vinden, og "står han av". Gode tanker til de som ofte står alene uten mye å holde seg fast i,og med liten støtte fra de som er folkevalgte og burde vite hva deres samfunnsansvar og forpliktelser overfor folket er.Ingen nevnt og ingen glemt, bare en stor takk til modige menn og kvinner.

Leserkommentar til artikkelen: Kronikk: Vi vil leve i vår ånd