Saturday, June 1, 2013

System-dottene Lysaker og Syse

Utspill, forfattet av pk-filosofene Odin Lysaker og Henrik Syse; som vil begrense ytringsfriheten gjennom politisert moralisme og (human)-etiske påbud for- og på hvem, som er verdige meningsbærende under det sosialdemokratiske nytale-begrepet «ytringsansvar». 

Professor i filosofi ved Universitetet i Oslo; Arild Pedersen, kommenterer i et ramsalt oppgjør med system-dottene Lysaker og Syse på hva det hele egentlig dreier seg om, når logiske kortslutninger og andre former for dobbeltmoral og ditto doble standarder brer seg innenfor molbo-staten Norge teknokratiske vegger. «Etikismen er den nye moralismen» skriver den frimodige- og genuint oppegående filosof Arild Pedersen; (-Pluto)

Etikismen er den nye moralismen

Les også: Ytringsfrihet


Og ikke minst - dette frastøtende om sam­ar­beids­or­ga­ni­sa­sjon Actis udemokratiske og diktatoriske overgrepet mot en ansatt: Skrev om Stoltenberg 22. juli - mistet jobben


Og her omtales - og kan leses - eposten fra Espen Daniel Hagen Olsen: Den skjebnesvangre eposten

....Men da Espen Daniel Hagen Olsen, etter at alt om Utøya var kjent, leste Anders Ulsteins kom­men­tar til stats­mi­nis­te­rens reak­sjon på bom­bin­gen av regje­rings­kvar­ta­let, skre­vet før alt om Utøya var kjent, er det liten tvil om at hans moralske indig­na­sjon løp løpsk. Det var ikke nok å sende avgårde en sint e-post til Docu­ment eller skri­ben­ten: kopi ble også sendt til pres­sen og til Ulsteins sjef.

Hen­sik­ten med denne anstren­gel­sen var klar nok: Ulstein skulle brin­ges i for­le­gen­het i arbeids­gi­ve­rens og offent­lig­he­tens øyne. Mens pres­sen hadde vett til å igno­rere denne pri­vate per­son­for­føl­gel­sen, hadde vet­tet for­latt ledel­sen i Actis......