Sunday, June 23, 2013

Innvandrerkvinners velbefinnende ofres til fordel for minoriteters omdømme

Stipendiat i religionssosiologi ved Universitetet i Agder Alexandra Irene Larsen, har skrevet en kronikk som burde vært påbudt å lese for alle politikere, journalister og feminister:

"....Feminister i dag står ikke opp for de kvinner som virkelig trenger det. Det er interessant at feminister og antirasister i dag er forent i en hellig allianse. En rapport fra Reform – ressurssenter for menn og Nordisk ministerråd slo fast at fremmedfrykt og antifeminisme hang sammen, og ønsket å kriminalisere antifeministiske ytringer. Det er mildt sagt uforståelig at regjering og departement stiller seg bak en slik dumskap.

Er det virkelig fordi vi mener at vi er «verdensmestre i likestilling», som forskere har påstått, at vi mener kurdisk kultur er kvinneundertrykkende? Roskilde universitet konkluderte nylig med at voldsutsatte minoritetskvinner ties i hjel, og pekte på at også forskere oppfordres til taushet. Det man for enhver pris forsøker å unngå er stigmatisering av grupper.


Innvandrerkvinners velbefinnende ofres til fordel for minoriteters omdømme, på samme måte som NRK i den såkalte romsaken ofret «detaljer» om en voldtatt ung jente og om menneskehandel for å fremme sympati med den i deres øyne misforståtte kulturen romfolket representerer.


Ytringsfrihet og religionsfrihet er ikke motsetningsfulle størrelser, de er avhengig av hverandre. Nordmenns redsel for å støte minoriteter, gjør at ytringsfriheten er den prisen vi er villig til å betale.

Da karikaturstriden raste som verst klarte statsminister Jens Stoltenberg å implisere at trykking av karikaturtegningene var indirekte skyld i at Den norske ambassade i Damaskus ble brent. Utenriksminister Jonas Gahr Støre var feig nok til å henge ut tidligere redaktør i Magazinet Vebjørn Selbekk som ekstremist fordi han trykket en karikatur....."