Saturday, June 8, 2013

Mentalt åreforkalkede forskere hos Statistisk Sentralbyrå

Søren også - jeg trodde jeg hadde gjort meg ferdig med SSB for en stund, men så oppdager jeg enda mer om Statistisk Sentralbyrå, skrevet av Human Right Service - som jeg er sikker på er uglesett i SSBs lokaler. Hvorfor? Fordi Human Right Service gang på gang har stilt SSBs "forskere" i et latterlig lys ved å påvise udugeligheten hos SSB.

Så altså, to damer, Hege Storhaug og Rita Karlsen hos Human Right Service, har utallige ganger rundjult disse åpenbart åreforkalkede forskerne hos Statistisk Sentralbyrå:

"Statistisk sentralbyrå (SSB) går i dag i rette med Finansavisen og Hege Storhaug fordi disse har benyttet seg av SSBs tall. Tallene er riktige nok, bevitner SSB, derfor er det vanskelig å få tak i hva SSB egentlig kritiserer annet enn at tall er blitt aggregert på en annen måte enn de selv har gjort. Kronikken fra SSB lukter mer som (et politisk) bestillingsverk....

....Hvis ikke alle i Norge bidrar til felleskassen, blir felleskassen raskere tom. Noen må betale for dem som ikke jobber, men er på ulike trygder og tiltak. Og tallene, som SSB ikke bestrider, de er jo tross alt dere egne, forteller at det er svært ulik skatte- og trygdeprofil på norske, vestlige innvandrere og ikke-vestlige innvandrere, der førstnevnte er mest ”lønnsom” for norske finanser og sistnevnte det motsatte. 

Er det dette vi skal tie om? Eller skal vi ikke bruke kalkulatoren og legge sammen inntekter og utgifter? Skal vi øke skattene slik at karusellen kan fortsette? Eller skal vi ha mindre velferd, for eksempel ved å betale for egne helsetjenester, slik at vi kan fortsette å finansiere arbeidsføre som ikke er sysselsatt? Da er del vel på sin plass å minne om at dette vil gå utover alle i dette landet, uansett hvilken opprinnelse den sysselsatte måtte ha og ditto for den som er en trengende stønadsmottaker...."

Les hele: Flaut fra SSB