Tuesday, June 18, 2013

Nrk

Dette bør skrives ut og henges på veggen i alle redaksjonene i Nrk:

Det NRK-journalistene glem­mer, er at insti­tu­sjo­nen egent­lig ikke lever av pen­ger, men av til­lit. Den dagen vel­gerne gjen­opp­da­ger sin makt, kan det være slutt på mye.