Thursday, October 11, 2012

Arbeiderpartiets velgere gir blaffen så lenge de har jobb

Den 16 år gamle jenta synes det er rart at Rune Øygard ble gjenvalgt som ordfører etter at han ble anmeldt for overgrep, skriver Nrk.

Det er nok ikke bare den 16 år gamle jenta som synes det er rart - de fleste normale mennesker tenker likedan.

Men nå må vi huske på at Arbeiderpartiets velgere neppe kan sies å være helt som andre mennesker. De er - som SV sine velgere - de mest fanatiske og egoistiske mennesker vi har i dette landet. Så lenge de har en jobb å gå til, så lenge de vet at de vil motta trygd, hvis de skulle trenge det, gir de blaffen i prinsipper og anstendighet. De rettferdiggjør sin maktsyke og egoisme med en ideologi som de fleste opplyste mennesker har sendt på skraphaugen for flere år siden.

Småkorrupte småsosialister er intet hinder for Arbeiderpartiets og SVs velgere.


...At det denne gang er SVs kronprins Audun Lysbakken som ble tatt med buksene nede, gir oss etter mitt skjønn et innblikk i moralen: Først meg selv og mine. Deretter mine politiske forbundsfeller. Deretter, - en god unnskyldning.

Folkevalgt korrupsjon