Sunday, October 28, 2012

Programtips til NRKs Brennpunkt


Når nå Brennpunkt 23. oktober totalt har dummet seg ut for en hel verden  (A New Attack on Islam’s Critics), bør det være på tide å forsøke å rette opp skuta igjen.  Så her er et tips til et nytt progam:

Brennpunkt har antagelig en fast medarbeider til å lese på Document så tips kan vel bare avleveres her:

Den rødgrønne regjeringen har i årevis sendt millioner av kroner til en utenlandsk terrorbevegelse med tusener av liv på samvittigheten. Og regjeringen vedstår seg denne støtten som værende moralsk legitim og ikke noe uhell; og dette må jo være essensen av ekstremisme.
 
Bevegelsens åndelige overhode har en spesell "tro". Han tror nemlig at Hitler ble sendt av Gud til jorden for å frelse menneskeheten fra jødene. Han sier at et nytt Holocaust er en "religiøs plikt". Den aktuelle terrorbevegelsen heter Hamas. Den kaller seg også "religiøs" - vel å merke i ordets her beskrevne betydning. I den norske offentligheten blir det agitert for at denne typen "religiøsitet" er likeverdig med for eksempel kristen tro. Den tidligere straffede Lars Gule agiterer sterkt for at Hamas er en "religiøs" bevegelse i den siste betydningen, ikke den første. Hvilket vil si at det i norsk offentlighet er politisk korrekt å støtte og forsvare nøyaktig samme religiøse overbevisning som Adolf Eichmann hadde. Eichmann ble regnet som en hovedarkitekt bak gjennomføringen Holocaust.

Å støtte slike bevegelser - som Hamas - eller samarbeide med deres åndelige overhode - Yusuf Al-Qaradawi - er forbudt i følge Folkemordkonvensjonen. Som signator på Folkemordkonvensjonen har Norge forpliktet seg til å bekjempe slike bevegelser og straffe nordmenn som støtter dem.

Vær så god Brennpunkt: Her er en anledning til å demonstrere pressens politiske uavhengighet. Det ville jo være synd hvis publikum får fornemmelsen av at Brennpunktredaksjonen holder hånden over politiske ekstremister.

Til researchavdelingen: www.memri.org
-joneirik (leserkommentar til artikkelen Brennpunkt 23. oktober)