Wednesday, October 3, 2012

Det blir færre nordmenn
Fremtidsutsiktene ser dårlig ut for Oslo. For Oslo har stadig flere innbyggere med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn, samtidig som nordmenn flytter ut. Hvilke økonomiske utslag dette gir er fraværende i enhver festtale, men bør til gjengjeld spikres på veggen hos enhver ansvarlig politiker og byråkrat (og gjerne i enhver avisredaksjon).

Men de underutviklede som jobber i VG klarer naturligvis ikke å se alvoret i saken. VG klarer i dag å presentere tallene sett i lys av kongefamilien, og beviser dermed sin totalt manglende forståelse for at befolkningsutviklingen krever politisk oppmerksomhet. 

Les hele: Befolkningsutvikling: Ikke helt konge