Saturday, October 27, 2012

Basim Ghozlan fremstår som en renskåret islamist

Igjen viser Storhaug vilje til å ta tak i et av de største problemene i vårt samfunn: Fremveksten av islamisme – en teokratisk ideologi som ønsker et shariastyrt samfunn. Denne religiøse ideologien er det ikke mange i norsk offentlighet som viser noen særlig innsikt i. Kombinert med tiltagende fanatisme blant norske muslimer er dette en farlig utvikling, både på kortere og lengre sikt, i form av henholdsvis terrorvirksomhet og et økende press mot grunnleggende frihetsverdier.

Jeg må også si jeg stusser over glorifiseringen av Basim Ghozlan. Det er viktig, som Storhaug gjør, å minne om Ghozlans reaksjon på Qaradawis groteske hyllest til Hitler og Holocaust; også Sultan – nå kartlegger i ARS av ekstremisme – sviktet i denne avgjørende saken, noe som gir en viss grunn til å betvile hans angivelig «moderate» islamforståelse.

At en så høyt respektert religiøs leder som Qaradawi forherliger folkemordet på jødene under siste krig, reiser spørsmålet som blir mer og mer aktuelt: Hva gjør slike jødefiendtlige uttalelser med holdningene blant norske muslimer? Når personer som Qaradawi og stormuftien av Jerusalem (jfr. http://dagen.no/Nyheter/IsraelMidt%C3%B8sten/tabid/255/Default.aspx?ModuleId=75180&articleView=true ) forsvarer utryddelse av jøder, kan det kanskje tenkes at et intenst jødehat piskes opp hos et stort antall muslimer, også her til lands? Kanskje de to sunniledernes ytringer endog kunne lede til drap på jøder – dette må være en sak for ARS som etter 22/7 har vært uhyre opptatt av at «høyreekstreme» ytringer kunne «lede» til vold?

I denne forbindelse med Ghozlan vil jeg trekke frem en sak som Document.no i fjor avdekket. På konvertitten Linda Alzagharis Facebookside uttrykte Moyeldeen Mohammads lillebror et ønske om at muslimer skulle få utdelt automatvåpen for å «ødelegge» de vantro. Ghozlan svarte ham: «Bror Ishaq: Jeg forstår din gode hensikt, men husk at Islam har lært oss at «snarveier» ikke alltid er lurt», og fortsatte med å vise til profetens metode for å bygge Medina-staten (se skjermbilde her: http://www.document.no/2011/06/intern-selvdisiplin-ingen-hindring/).

Med andre ord: Ghozlan fremstår som en renskåret islamist, en som vil arbeide for å bygge en gudsstat i Norge. Så enkelt – og så forferdelig for alle representanter for «anstedigheten» i det offentlige Norge, de som til stadighet hevder at Ghozlan og Islamsk Råd står for «moderat» islam som for enhver pris må vises «respekt». I realiteten er dette et krav til nordmenn om å underkaste seg islamister. Husk at også IRNs generalsekretær utgår fra den teokratiske Minhaj-bevegelsen (se teksten «Islam som statsreligion» av bevegelsens grunnlegger: http://www.minhaj.no/).

Norsk islamdebatt, i den grad det eksisterer noe slikt utenfor nettforaene, er basert på en rekke løgnaktige premisser, blant dem skjønnmalingen av talsmennene for mainstream-islam. At myndighetene og opinionsdannerne behandler de frihetsfiendtlige «antirasistene» i ARS som allierte mot «ekstremisme» og menneskerettighetsforkjemperne i HRS som en slags samfunnsfiender, er et glimrende eksempel på at det offisielle Norge har mistet sitt moralske kompass. Når skal norsk offentlighet egentlig våkne?
-Carolus1


Ovenstående er en leserkommentar til Hege Storhaugs artikkel, Troverdighet. Storhaug skriver om Antirasistisk senter som var på høring i Finanskomiteen på Stortinget 18.oktober for å lobbe til seg mer midler. Det er en legitim sak selvsagt. Hva senterets leder Kari Helene Partapuoli fremmet av påstander var dog en helt annen skål: Stortinget ble blant annet fortalt om den store takhøyden i moskeen til Basim Ghozlan, moskeen som ”tar flest av de kontroversielle debattene, og som går mot ekstremisme”. I dag støtter Ghozlan de norske jihadistene i al-Qaidagrupper i Syria.

***

....et ønske om at muslimer skulle få utdelt automatvåpen for å «ødelegge» de vantro. Ghozlan svarte ham: «Bror Ishaq: Jeg forstår din gode hensikt....

Din gode hensikt?  Det er en god hensikt å ville ødelegge alle  de vantro?

Hvis ikke det avslører Ghozlans tankesett og hva slags "verdier" den mannen har, da lurer jeg på hva som skal til for at folk skal våkne!

Basim Ghozlan - for å sitere deg selv fra en annen sak: Du taler bare djevelens sak!


Les også Nina Hjerpset-Østlie sin omtale av Basim Ghozlan her: Bukken, havresekken og Basim Ghozlan  

Få også med dere leserkommentarene til artikkelen - de er som regel meget gode hos Document.