Tuesday, October 30, 2012

Torbjørn Jaglands fascisme

Sitat, Torbjørn Jagland: "...et faretruende mønster over hele kontinentet nå, ... nemlig at andre land, ikke bare Norge, vil gjøre krav på å styre selv."

Les Hans Rustads artikkel: Europeisk identitet – på tross av EU

....Jagland er ikke folkevalgt. Han er en typisk representant for de mennesker som føler seg kallet til å omdanne Europa, på tross av borgernes meninger. Når systemet knaker i sammenføyningene og bruker man de tarveligste argumenter – en gjenoppstått fascisme, for å svinge svøpen over befolkningen....