Tuesday, October 16, 2012

Mer fusk og fanteri fra Aftenposten

At Aftenposten forvrenger sannheten når innvandringssaker er tema, er jo noe vi dessverre har måttet venne oss til. Men at redaktører og journalister - i internetts tidsalder - slik stiller seg ut med buksene nede til til spott og spe for sine lesere, forstår jeg ikke. Hvordan kan det ha seg at toppintelligente, dannete mennesker fristes til slike overtramp - når det er seg selv de rammer?
-hanslund

Ovenstående er en leserkommentar til artikkelen:
Solid bakgrunn for egne meninger — mon det?

Her er en leserkommentar til:

Politiske instrumenter som NTB og NRK (samt resten av MSM for den saks skyld) opererer alltid etter det overordnede progandamål om å spre illusjonen om norsk fortreffelighet. Å rapportere fra et kriserammet Spania som får "spanjolene" til å forlate sitt "hjemland" i hopetall, er slik sett beleilig i en situasjon der Norge opplever rekordinnvandring og fortsatt økonomisk velvære. Budskapet er som alltid: "Se så godt AP-staten tar vare på oss, i forhold til resten av verden der det bare er elendighet." I dette perspektivet er det ikke så nøye å nyansere at de aller fleste som forlater Spania rent faktisk ikke er spanjoler. Dessuten passer dette dårlig dersom man i neste omgang bruker Spanias krise som argument for å gi såkalte "spanjoler" opphold, som i realiteten er velferdshoppere fra Afrika. Samtidig leser vi at ekte spanske sykepleiere ikke får jobb i underbemannede norske helseinstitusjoner.
-WesternEurope