Saturday, October 13, 2012

Har du hørt om Norulv Øvrebotten?

Noen ganger snubler man over artikler og hjemmesider på internett som man ikke visste om. For eksempel Norulv Øvrebottens hjemmeside. Man begynner å lese, og undres - hva pokker er dette? Er det som er skrevet blitt produsert av en gal mann? En som sitter ensom hjemme og fantaserer vilt om dette og hint? En bygdetulling?

Hans kritikk av særlig Arbeiderpartiet - et parti han selv har vært medlem av og jobbet for - er grunn god nok til å lese det han skriver.

Men det dreier seg ikke bare om Arbeiderpartiet. SV får også gjennomgå og Kjell Magne Bondevik, får vi vite, er en mann som liker å pynte seg med andres fjær. Øvrebotten tar også for seg en av oligarkene her i landet, Kjell Inge Røkke.

Så prøver man å finne ut mer om personen som skriver alt dette, og til min forbauselse fant jeg ut at Norulv Øvrebotten har en fortid som journalist, sjefredaktør, næringslivsleder og forsvarspolitiker. Programsekretær i NRK-Dagsnytt og NRKs utenriksavdeling 1979-86, redaktør i Firdaposten 1986-90, politisk rådgiver for forsvarsminister Johan Jørgen Holst, Forsvarsdepartementet, 1986-88. Sjefredaktør og adm.dir. i Rogalands Avis fra 1990. Ble presset ut av denne stillingen  i 1996 og 1997. Leder for og medlem av en rekke offentlige utvalg innen Forsvaret på 1980 og 90-tallet.

Øvrebottens CV er for så vidt interessann, men en god CV er ikke nok. Vi vet jo at det er mye rart som har vært og er journalister. Vurdert ut fra produktene de leverer, har jo også Aftenposten og Nrk flere ganger fremstått som de rene galehus.

I dag er Øvrebotten pensjonist. Han hevder at hans bakgrunn og personlige erfaring gir et godt grunnlag for å gi oss  langt dypere analyser av den politiske virkeligheten enn hva vi opplever i den vanlige pressen.


Les det han skriver på sin hjemmeside - hvor mye hold det er i det han påstår, får du finne ut av selv. Men fascinerende lesning er det i hvert fall! Kanskje ikke så dumt å begynne med denne artikkelen:
Spillet mot meg

"...Hva som i realiteten
skjedde var et kupp. En ren
dobbeltkrysning i gangsterstil.
Alle ble tatt på senga. Slik det
ofte har skjedd ved utskiftinger av
ledere i arbeiderbevegelsen. Det er
samme opplegget mer eller mindre
overalt opp gjennom tidene....

....Journalistene i avisen søkte råd
hos Norsk Journalistlag. For å få
avklart hvilken redaktør som de
skulle forholde seg til.
Journalistlaget falt ned på den
usanne. Den lokale tillitsvalgte i
Journalistlaget som avjorde saken,
var gift med en journalist i
Dagbladet, Lars Helle. Han hadde
ambisjoner om å bli redaktør.
Senere på høsten ble han også
ansatt som sjefredaktør for
Rogalands Avis. Han ble den andre
usanne sjefredaktøren som ble
benyttet til å utelukke meg som den
sanne. Helle er nå ansvarlig
redaktør for Dagbladet. Det er
altså ikke de store prinsipielle
forhold som veier tyngst når norsk
presse skal kjempe for presse- og
ytringsfrihet. Personlige
interesser og ambisjoner betyr ofte
mest...."


Mye mer finner du her:
Norulv Øvrebottens hjemmeside.

"....Jagland angrep et knestående førstelinjeforsvar
bakfra. Fra toppen. Så snart han var blitt
statsminister. Han rensket ut justisminister
Grete Faremo. Som er en politiker med ryggrad.
Jagland rensket ut ledelsen i
sikkerhetspolitiet. Han stanset all
etterforskning i arkivene til den beryktede
øst-tyske etterretningstjenesten Stasi. Slik at
det ikke skulle bli kjent hvilke nordmenn som
hadde arbeidet for den hemmelige
spionasjetjenesten til sosialistene i DDR. Disse
arkivene var tilgjengelige. I hvert fall deler
av dem. Etter at Øst-Tyskland kollapset som stat
i 1989 og 1990.

Viss skurken er dyktig nok, kan ikke noe
kamuflere egne forbrytelser bedre enn at noen
narres til å etterforske politiet i stedet for
skurken. Noe som lammet sikkerhetspolitiet for
mange år fremover fra 1994...."


"....NORSK OLIGARK: Noe som er mest karakteristisk for tiden etter
Berlin-murens fall, er den norske stats omfattende bruk av
penger på
Kjell Inge Røkke. Enten dette engasjementet skjer
direkte via statskassen eller indirekte gjennom statsstyrte DnB
Nor og andre offentlige låneinstitusjoner. Røkke har sugerør i
den oljerike pengebingen som ingen andre. Han er
sosialdemokratiets gullgutt i den nye tid. Ingen har forstått
hvorfor denne mannen med et tvilsomt rulleblad kontinuerlig
skal ha særbehandling av den norske stat. Med svimlende
utbetalinger til følge....""......Hvis den tidligere australske utenriksministeren har rett i at Jagland er en tosk, har de i hvert fall ikke liten intelligens de som bruker denne tosken, og indirekte også hele Europarådet, i det virkelig store spillet mot USA. De er profesjonelle og drivende gode til å diskreditere andre mennesker. Alt som er skapt med det gode som formål, kan benyttes til det stikk motsatte. Dette er raffinert politisk judo...."