Monday, October 22, 2012

Norge bør gi dem opphold og trygd


Den franske tv-reporteren opplevde at en gruppe på 20-30 menn gikk til seksuelt angrep på henne under en direktesending fra Tahrir-plassen i Kairo. Flere andre kvinnelige journalister har opplevd å bli antastet av demonstranter, men det er første gang det skjer på direkten.

Nå skal vi ikke glemme at disse karene ikke mener noe vondt med oppførselen sin, den er bare et desperat uttrykk for at de selv har vært undertrykt i lang tid, noe som i seg selv burde kvalifisere til opphold og uføretrygd i Norge. Gi disse mennene trygd og ubegrenset fritid i et samfunn de ikke har noen som helst forutsetning for eller ønske om å forstå, så vil de - underlig nok - oppføre seg som mønsterborgere i det nye samfunnet sitt! Tror jeg i alle fall, for det gjorde jo nordmennene som utvandret til Amerika. Men det spiller uansett ingen rolle, for vi kan ikke skjære alle over en kam. Og heldigvis fins det ingen utfordringer som ikke kan løses med dialog.
-nils nilsen  (leserkommentar til artikkelen Antastet under sending)