Tuesday, October 16, 2012

Vil FrP-politikk skape høyere innvandring?

"....Når Willoch hevder at FrP-politikk vil skape høyere innvandring, tror jeg han har et poeng, men, i motsetning til Høyre, har FrP også grepet fatt i det vanskelige – nemlig at det er forskjell på innvandrere. FrP har lenge tatt til ordet for å begrense den innvandringen som ikke er bærekraftig og satse på den som er bærekraftig. De har også tatt til ordet for å begrense familieinnvandringen, raskere retur når avslag på opphold foreligger og, slik som jeg har forstått det, gjennomgå de rettigheter som arbeidsinnvandrere i dag får fra omtrent dag en. Om jeg har forstått det riktig vil FrP knytte flere rettigheter til norsk statsborgerskap og samtidig gjøre det vanskeligere å bli statsborger. I praksis tolker jeg det til at det vil være å yte sin plikt før en kan kreve sin rett.

Og så har jeg lyst å spørre: Hva er så alternativet fra de andre partiene? Langt verre, hvis jeg får lov å svare. Men som kjent: da er man jo inhuman. Innvandring og økonomi synes å forbli det mest betente tema i lang tid...."

Les hele artikkelen:
Økonomi og innvandring