Monday, April 16, 2012

ABB har fått god hjelp av bistandsadvokater og media

Sirkuset i Tinghuset er i gang, det kommenteres fra alle bauger og kanter fra såkalte eksperter. Ikke alt som sies og skrives holder vann, som for eksempel uttalelsen til bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Hun sier videoen terroristen laget var på barnehagenivå og at han ikke har oppnådd å få sitt budskap ut til offentligheten.

Hvis det er noe ABB virkelig har oppnådd, så er det nettopp å få sitt budskap ut til offentligheten. Det har han fått meget god hjelp til av bistandsadvokater og media.

No comments:

Post a Comment