Wednesday, April 25, 2012

Breivik framstår overraskende samlet og behersket

Stefan Brunvatne, kommunikasjonsrådgiver, har en glimrende artikkel i Aftenposten hvor han anklager journalistene for å fordreie det som skjer i Tingretten.

"...Den mannen som opptrer i rettssaken, er ikke et «iskaldt monster» som «bestialsk» beskriver sine gjerninger «fullstendig uten empati». Den Anders Behring Breivik som sitter i rettssalen er en samarbeidsvillig drapsmann som opptrer overraskende samlet og rolig.

I sin harme over Anders Behring Breiviks ugjerninger overgår de politiske kommentatorene hverandre i å finne uttrykk for sin avsky. Men de bommer når denne avskyen rettes mot Breiviks framtreden i retten. Bildet av en «iskald» Anders Behring Breivik som «ryster og sjokkerer» med sin oppførsel stemmer ikke med virkeligheten.

Den Anders Behring Breivik som sitter i tiltaleboksen i rettssal 250 i Oslo tingrett, er en drapsmann som gjør det han får beskjed om og som svarer samarbeidsvillig og reflekterende på spørsmål. At hans gjerninger 22. juli i fjor ikke er til å begripe, er ikke det samme som at alt han i dag sier og gjør er monstrøst.

Anders Behring Breivik har drept 77 mennesker, og for det skal og må han dømmes og straffes. Men både drapsmannen selv og samfunnsdebatten fortjener at det er sannheten om rettssaken som blir stående, og ikke en myte...."

Les hele artikkelen: http://www.aftenposten.no/meninger/--Harmen-over-det-Breivik-har-gjort_-gjor-kommentatorene-blinde-6812643.html#.T5ZKWtVIsT0

Leserkommentarer:

Jeg har, som artikkelforfatter, vært til stede i tingretten under Utøya-forklaring. Jeg er uenig i at det kan kalles "sensur", fordi de som du sier publiserer forklaringene ord for ord. Etter mitt syn er det lille som er sensurert bort sensurert bort bare av hensyn til personvern, og ikke for å vri det Breivik sier.
Det er analysene av selve fremtoningen til Breivik som ikke stemmer overens med virkeligheten. Det er ikke sensur - det er fordreining. Medias rolle er å gjengi virkeligheten, spesielt nå som den kun er tilgjengelig for noen få av gangen. Ved bevisst å utelate helt sentrale elementer, og å vri på andre, svikter de oss i den rollen. Det meste som spys ut fra mediene om dagen er så følelsesladet og så fjernt fra realiteten inne i Oslo tingrett at det er skummelt.
Jeg forstår at det er vanskelig å distansere seg helt fra så forferdelige handlinger som de Breivik har utført, og jeg forventer ikke at alle klarer det fullt ut. Helt nøytralt blir det neppe når mannen har drept 77 mennesker. Jeg mener imidlertid at det er stor forskjell på å ta sømmelig avstand fra Breiviks handlinger og meninger og det å så bevisst vri på alt som foregår.
Mediene skal rapportere hva som skjer, særlig når vi ikke kan se det med egne øyne. De skal ikke blindt bygge opp under kollektivets ønske om å redusere denne mannen til en latterlig liten figur vi bare skal stå og le av.
-MagnusAJ

De skjønner ikke at de løper Breiviks ærend ved å behandle leserne som et lite barn. Jo mer åpenbar demonisering, jo mer rett får han. Skulle nesten tro at fyren regnet med at det ville skje. Han er godt på vei til å bli en mytisk figur for de som er i det hjørnet. Akuratt som Timothy McVeigh har blitt for enkelte. Han har liksom blitt en heltefigur som kjempet for "det virkelige Amerika", mot føderale myndigheter og for individet. De døde har blitt en fotnote, selv om det gikk med en barnehage full av barn i eksplosjonen.
Er redd for at offrene fra 22/7 etterhvert går over til å kun være tall i folks bevissthet...
-Chris4362947